Skt. Knuds Torv


Grønt byrum og byliv for foodies

Visualisering-logo-bot-right
DEjM_LOGO kahler Food-festival-logo FOOD

Den engang så livlige Aarhus Hallen åbner sammen med et revitaliseret Skt. Knuds Torv for madoplevelser og events.
Markedet vil indbyde Strøgets mange besøgende, til at smage og leve i et nyetableret grønt byrum. Indendørs – og udendørs.

“Det centrale madmarked giver plads til iværksættere og samarbejder på tværs af konstellationer. Nye som erfarne, der har lysten og modet til at bidrage til byens udvikling. Og vi opfordrer alle interesserede og potentielle lejere, f.eks. Streetfood-boder eller specialvareproducenter, at tage kontakt. Vi vil gerne i samarbejde med de, der har lyst, og som synes de passer ind i konceptet. Vi kan næppe få plads til alle interesserede, men jo hurtigere man henvender sig, desto bedre er chancen”, indbyder initiativtager og arkitekt Frantz Longhi fra Dansk Ejendoms Management og Kähler.

Se plantegning og mere om markedets beliggenhed her.

Skal du være med?

Er du interesseret i at følge projektet, har du konkrete idéer eller ønske om stadeleje, er du velkommen til at skrive til os.
Således vil vi løbende holde dig opdateret. Skriv til: info@aarhus-central-foodmarket.dk


Food, events og GRØNT BYRUM. Midt i Aarhus.

outdoor1b

Om madmarkedet

Aarhus Hallen vil indenfor overskuelig fremtid danne rammen om et splinternyt Food og Event Marked – helt i tråd med Aarhus Kommunes ”Smag på Aarhus” og i samspil med ”Aarhus 2017” – Europæisk Kulturhovedstad. Og med inddragelse af Food Festival & Food Organisation of Denmark m.fl.

Madboder for enhver smag
Selve madmarkedet får base både indendørs og udendørs. I bygningens stueetage, forventes indrettet fleksibelt med food-boder, specialvarer og mere faste madsteder. Udformningen af boderne overholder en række sikkerheds- og designkrav ligesom diversitet i den mad, markedet tilbyder indenfor og udenfor, vil blive sikret. Udenfor vil der være bænke, grønne træer og plads til koncerter og lignende. Og der indrettes fleksibelt, så det centrale sted forholdsvis nemt kan transformeres til at danne ramme for arrangementer, hvor der er brug for mere plads – med eller uden stoleopstilling til f.eks., koncerter, arrangementer, udendørs biograf, messer, foredrag, mv.

Outdoor-Cinema2

Dette giver også mulighed for at differentiere og finde den løsning, der passer til den enkelte, udvalgte lejer. Aarhus Foodmarket sætter rammerne for at ildsjæle kan bidrage til en gastronomisk legeplads omgivet af udsigt til bylivet på det grønne torv, duften af madlavning og stemningen fra pejsen.

Danmarks mest besøgte Gågade
Helhedsoplevelsen af det udendørs torveområde i forlængelse af hallen inden døre, skal invitere til en pause fra selve Strøgets gennemstrømning af mennesker og appellere til de cirka 15 millioner besøgende om året.

”Tidligere optællinger fra Junior Consult viser at Strøget fra Banegården mod Skt. Clemens Bro er meget velbesøgt. Faktisk er det Danmarks mest besøgte Gågade – og dermed også en stor del af fortællingen om byen Aarhus, når gæster kommer til byen”, udtaler initiativtager Frantz Longhi.

”Og vi vil meget gerne bidrage til at udvikle ambitiøse mad- og kulturtiltag, som gør området mere attraktivt for de besøgende turister og byens egne borgere. Både de som bor her, de forretningsdrivende omkring torvet og de turister som kommer her for første gang. De skal alle få lyst til at tage del i madglæden på Aarhus nye centrale Foodmarket. Uanset om det er morgen, middag eller aften”, uddyber arkitekt Frantz Longhi fra Dansk Ejendoms Management og Kähler.

food1

Han opsummerer: ”Vi har i Aarhus – og regionen i det hele taget – mange passionerede mennesker, som kan noget fantastisk med fødevarer. Vi ønsker, at Aarhus Central Foodmarket sætter scenen for at udleve de gode gastronomihistorier fra nærområdet kombineret med udefrakommende, spændende tiltag. Og krydre med et lag af kultur, hvor events og alverdens arrangementer, kan integreres til gavn for byen og dens besøgende”.

 

Grøn facade og inddragelse af torvet

Opstalt_sktSom del af indretningen af det Aarhus Central Foodmarket etableres ny facade i stueetagen ud mod torvet. Facaden føres tilbage til sin oprindelige placering, dvs. at den rykkes frem til den nuværende søjlerække. Hele facaden på Aarhushal bygningen planlægges med grønne planter for at understrege bygningens sammenhæng med det revitaliserede grønne torv.

Mere end mad
Når vejret og årstiden tillader det, vil det indendørs tilbud også kunne trække udendørs med en række ”food-satelliter”, og således lade både inden- og udendørs aktiviteter flyde sammen i et uformelt fællesskab. Herunder også muligheden for udendørs arrangementer som koncerter og udendørs biograf, m.m. Således vil hele det kulturelle aspekt blive indtænkt i madmarkedet og sikre grøn, levende dynamik til byrummet.

Eksempelvis:

Mulighed for Open Air Bio

Mulighed for Open Air Bio

 

Mulighed for koncert og kulturelle tiltag

Mulighed for koncert og kulturelle tiltag

 

Positiv modtagelse
”Vi er meget taknemlige for den foreløbige og uforpligtende modtagelse planen har fået af alle. Ikke mindst de sonderende møder med Aarhus Kommune har været en positiv oplevelse”, fortæller Frantz Longhi. ”Vi fornemmer stor velvilje hos Aarhus kommune til også at udvikle dette noget forsømte – men meget centrale – torv i Aarhus. Det fortjener det”.

frantz-image

“Det er en god oplevelse, at kommunen er positiv overfor både dette og andre lignende iværksætter projekter i byen. Det er det samarbejde, der gør Aarhus til en så spændende by. Både borgere og turister kan glæde sig en ny markant og grøn oplevelse – lige midt i Aarhus. Et projekt, som vi synes kommer på det helt rigtige tidspunkt op til Kulturhovedstad-året i 2017”, slutter han.

Food Organisation of Denmark glæder sig
Det er med begejstring, at Food Organisation of Denmark har indgået et partnerskab omkring projektet. ”Vi glæder os til at bringe vores erfaringer og vores landsdækkende netværk i spil, så Aarhus Central Foodmarket, kan byde på vidt forskellige madoplevelser, madaktiviteter og kokkeoptrædener”, udtaler Anna Lund, direktør i FOOD Aarhus.

”Vi har rigtig mange samarbejdspartnere – både Food entreprenører, madbloggere, studerende i fødevarebranchen, kokke og fødevareproducenter, som vil kunne se sig selv og en masse muligheder i denne nye madscene så centralt i byen med adgang til så mange gæster og kunder. Det bliver en synlig kulmination på Aarhus som madregion, og jeg tænker derfor projektet ind som en væsentlig platform, som også skal bruges i Kulturhovedstad 2017 sammenhænge, hvor Aarhus også har titlen European Region of Gastronomy”, slutter Anna Lund.


 

contact-images

Kontakt

Er du interesseret i at følge projektet, har du en unik idé til markedet eller konkrete ønsker om stadeleje, er du velkommen til at skrive til os. Således vil vi løbende holde dig opdateret.

Skriv til: info@aarhus-central-foodmarket.dk